Ngày 30 tháng 8 năm 2019, đồng chí giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học số 2 Minh Lập tham gia hội thi Âm vang trồng Đội năm học 2019-2020 do Hội đồng Đội phối hợp với Phòng GD tổ chức. Trong hội thi các đồng chí giáo viên là tổng phụ trách Đội của các liên đội trong toàn huyện đã tham gia thi các phần cơ bản như: Đánh các bài trống quy định, triển khi một số chuyên hiệu, đội hình đội ngũ, phất cờ seaphore... Đây là một hội thi vô cùng ý nghĩa, giúp cho các đồng chí giáo viên là TPT Đội tự nâng cao năng lực công tác ĐỘi và có thể học hỏi thêm bạn bè đồng nghiệp ở các Liên đội khác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THI