Ngày 16- 17 tháng 3 năm 2017, trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng giáo dục. Trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi –Trưởng phòng giáo dục cùng các đồng chí là cán bộ, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ. Trong thời gian 2 ngày các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã tiến hành dự giờ, kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, kiểm tra hồ sơ của cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Với tinh thần là việc nghiêm túc, công bằng, khách quan các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế mà nhà trường chưa làm được, hướng dẫn khắc phục những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải, tư vấn và chỉ đạo các công việc sẽ phải thực hiện đến cuối năm học, từ đó nhà trường sẽ có các biện pháp thích hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

 

 

 

 

Tác giả: admin