Ngày 9 tháng 9 năm 2022, học sinh trường Tiểu học số 2 Minh Lập vui mừng đón tết trung thu tại nhà trường sau 2 năm dịch bệnh covid-19 bị gián đoạn. Các thầy cô giáo đã phối hợp cùng với phụ huynh tổ chức cho các em học sinh một tết trung thu vui vẻ, đầy đủ với các hoạt động như múa hát, rước đèn, bày cỗ trung thu… Đây cũng là một hoạt động ngoại khoá của nhà trường với mục tiêu hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh theo định hướng của chương trình GDPT 2018.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TRUNG THU