Thực hiện Hướng dẫn số 373/HD-PGDĐT ngày 06/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2022-2023.

Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2022, Tổ chuyên môn số 1 Trường TH số 2 Minh Lập đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tổ.

Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên buổi 2 và giáo viên dạy môn chuyên ở các lớp 1,2,3

Tại buổi sinh hoạt, Tổ chuyên môn đã dự 1 giờ Tiếng Việt do đồng chí Nguyễn Thu Ngân – GVCN lớp 2B lên lớp.

Sau khi dự giờ, Tổ chuyên môn đã được nghe những ý kiến thảo luận, đề xuất, kiến nghị của các đồng chí giáo viên liên quan đến giờ dạy cũng như kiến nghị các giải pháp, các điều kiện đảm bảo cho công tác dạy và học thực hiện thành công nhiệm vụ năm học của nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI SINH HOẠT