Từ ngày 11/10 đến ngày 21/10/2022 trường tiểu học số 2 Minh Lập đã tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Với 01 đồng chí: Nguyễn Thùy Trang. Cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chuyên viên PGD, BGH nhà trường, đồng nghiệp và sự nỗ lực của bản thân đồng chí Nguyễn Thùy Trang đã đạt giỏi trong hội thi.