Từ ngày 5 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021, trường Tiểu học số 2 Minh Lập tham gia tập huấn điều chỉnh sách giáo khoa lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Trong thời gian tập huấn, các đồng chí báo cáo viên đã chia sẻ những điều chỉnh về nội dung và phương pháp dạy học đối với lớp 5. Buổi tập huấn đã giúp các đồng chí giáo viên hiểu và biết cách thực hiện nội dung điều chỉnh để các em học sinh lớp 5 cập nhật được chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2021-2022 khi các em lên lớp 6.