Ngày 27 tháng 10 năm 2020, cùng với các trường học trên địa bàn xã Minh Lập, trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã đón đoàn kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ của huyện Đồng Hỷ. Sau thời gian kiểm tra nghiêm túc, khoa học các đồng chí trong đoàn đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị cũng như hệ thống hồ sơ, số liệu phổ cập của xã. Đồng chí Đoàn Thị Huyền, phó trưởng phòng giáo dục đã thay mặt đoàn kết luận xã Minh Lập đủ điều kiện để công nhận phổ caaph giáo dục tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI KIỂM TRA