Để có được nếp sống văn minh nơi trường học và đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã cùng với phụ huynh thực hiện tốt vấn đề giao thông ngoài cổng trường. Từ trước đến nay, đối với những trường học gần đường, cứ đến giờ tan học là cổng trường lại bị ùn tắc giao thông do học sinh tràn ra, do phụ huynh đón con đứng khắp lề đường, tạo ra một khung cảnh hỗn tạp. Liên đội trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã giải quyết vấn đề này bằng cách phối hợp với phụ huynh xếp xe gọn gàng theo hàng theo lối, hình thành mooth thói quen văn minh nơi cổng trường. Đảm bảo một cổng trường lịch sự và an toàn.