Ngày 30,31 tháng 3 năm 2021 trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục tại TTGDTX tỉnh Thái Nguyên. Qua thời gian tập huấn, học viên đã nắm bắt được những phương pháp và công cụ để xây dựng được kế hoạch phát triển nhà trường. Đây là một công cụ quan trọng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động dạy và học trong nhà trường phổ thông.