Ngày 26 tháng 8 năm, cùng với các trường trên địa bàn, trường TH số 2 Minh Lập đã cử cán bộ, giáo viên tham gia hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 gồm BGH, chủ tịch Công đoàn, tổ trưởng chuyên môn nhà trường. Hội nghị đã được nghe đồng chí Triệu Văn Luỹ - UV BCH Đảng bộ huyện Đồng Hỷ - Phó trưởng ban tuyên giáo huyện trực tiếp báo cáo về các vấn đề chính trị đang diễn ra trong nước và thế giới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền và đại dịch Covid-19. Đây là đợt bồi dưỡng thường niên được diễn ra vào đầu năm học mới dành cho cán bộ, giáo viên, nhan viên các trường học nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ giáo viên có được một cái nhìn tổng thể về tình hình chính trị, kinh tế trong nước và thế giới. Có ý thức học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, vận dụng một cách linh hoạt vào công tác giáo dục thế hệ trẻ.