Ngày 15 tháng 12 năm 2020, trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã cử giáo viên TDTT tham gia Hội nghị tập huấn giáo viên thể dục thể thao năm học 2020-2021. Đây là một hoạt động học tập giúp giáo viên thể dục thể thao nắm chắc hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, về chương trình GDPT 2018 để chuẩn bị tâm thế cho việc lựa chọn sách lớp 2 và lớp 6 môn giáo dục thể chất. Thông qua hội nghị các đồng chí giáo viên giáo viên thể dục thể thao còn được tập huấn về một số nội dung cho hội khỏe phù đổng cấp huyện giai đoạn 2 như: Kéo co, đẩy gậy, Thể dục Aerobic qua đó có được những kỹ năng cơ bản trong viecj lựa chọn, huấn luyện đội tuyển tham gia thi đấu trong hội khỏe tới và trong những kỳ hội khỏe tiếp theo.