Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Chi bộ trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã tham gia hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Với những cố gắng của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tại hội nghị, các cấp lãnh đạo đã ghi nhận và tuyên dương 03 đồng chí đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 202

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ