Ngày 27 tháng 8 năm 2021, trường TH số 2 Minh Lập đã tham gia Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 với hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại UBND huyện Đồng Hỷ, mỗi xã là một điểm cầu được tổ chức tại UBND. Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Cũng tại hội nghị các cấp lãnh đạo cũng đã ghi nhận thành tích cảu các cán bộ, giáo viên các nhà trường trong toàn huyện đã đạt danh hiệu trong năm học 2020-2021. Đây là động lực để động viên các đồng chí cán bộ, giáo viên, CNV cố gắng hơn nữa vì sự nghiệp giáo dục trong những năm tiếp theo.