Ngày 16, 17 tháng 10 năm 2019, trường Tiểu học số 2 Minh Lập tham gia tập huấn cấp huyện về dạy học hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Đây là một hoạt động học tập giúp học sinh có được những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, mặt khác, nội dung học tập này cũng giúp cho các thầy cô giáo có được những phương pháp giảng dạy hợp lý, phù hợp với từng đối tượng học sinh và là sự chuẩn bị ban đầu cho chương trình giáo dục phổ thông mới đối với nền giáo dục nước nhà

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TẬP HUẤN