Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, ngành giáo dục đã chuẩn bị cho một năm học mới phải dạy học bằng hình thức trực tuyến. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, ngày…, phòng GD&ĐT Đồng Hỷ đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến tới toàn thể cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học. Với sự chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, với niềm tin và ý thức trách nhiệm, chắc chắn rằng, tất cả các nhà trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.