Ngày 14 tháng 11 năm 2019, trường Tiểu học số 2 Minh Lập tham gia tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục tại Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ. Tham gia tập huấn có đồng chí hiệu trưởng, thư ký kiểm định, thư ký hội đồng và giáo viên phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường. Cùng với các nhà trường trong toàn huyện, trường tiểu học số 2 Minh Lập đã nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của buổi tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, thực hiện công tác kiểm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong nhà trường.