Ngày 10/10/2019, Công đoàn trường Tiểu học số 2 Minh Lập tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2019 - 2020. Tại buổi tổng kết các đồng chí đoàn viên công đoàn đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của đồng chí Chủ tịch công đoàn Nguyễn Thùy Trang; báo cáo của ủy ban kiểm tra công đoàn và báo cáo thu chi tài chính của công đoàn năm học 2018-2019. Với các ý kiến tham luận, đóng góp, xây dựng cho các nhiệm vụ của công đoàn năm học mới, Hội nghị đã đưa ra được các chỉ tiêu phấn đấu cho năm học 2019-2020 và các giải pháp xây dựng công đoàn nhà trường thêm vững mạnh.